Karta Polaka

Co to jest Karta Polaka? Czy ty możesz ją otrzymać?

Karta Polaka jest oficjalnym dokumentym potwierdzającym przynależność do narodu Polskiego. Osobiście otrzymałem Kartę Polaka bo według Polskiego Prawa nie mogę zostać obywatelem Polski mieszkając obecnie w Stanach Zjednoczonych. Zawsze się zidentyfikowałem jako Polak i pragnąłem jakiś dowód osobisty który ten fakt potwierdził. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji poniżej napisałem różne fakty o zdobywaniu Karty Polaka.

Fakty o Kartce Polaka

Czy Karta Polaka oznacza obywatelstwo Polskie?

Niestety nie.

Czy otrzymasz Polski paszport posiadając Karty Polaka?

Niestety nie.

Czy Karta Polaka może być pierwszym krokiem do posiadania Polskie Obywatelstwo?

Tak!

Czy Karta Polaka jest oficjalnym dokumentym wręczonym od Rzeczpospolitej Polskiej?

Tak!

Czy można twierdzić że jesteś Polakiem/Polką posiadając Kartę Polaka?

Tak!

Czy warto włożyć wniosek do najbliższego konsulatu Polskiego dotyczący Karty Polaka?

Tak!

Komu może być przyznana Karta Polaka?

Aby móc dostać Kartę Polaka nie możesz już posiadać obywatelstwa Polskiego lub Karty Stałego Pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki może otrzymać Kartę Polaka:

  1. wykaże swój związek z polskością przez PRZYNAJMNIEJ (staramy się doskonalić swój Polski!) podstawową znajomość języka Polskiego, który uważa za swój język ojczysty ORAZ znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.
  2. w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji według Polskiego Prawa, złoży pisemną deklarację do Narodu Polskiego
  3. wykaże, że conajmiej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości Polskiej ALBO przedstawi zaświadczenia organizacji Polskiej lub Polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury Polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

W których krajach Karta Polaka jest dostępna?

W każdym państwie na świecie! W 2019 roku Polskie prawo zmieniono aby obywatele wszystkich państw mogą otrzymać Kartę Polaka.

Jakie są konkretne uprawnienia posiadacza Karty Polaka?

Oprócz zdobywania fizycznego dowodu przynależności do Narodu Polskiego również następujące uprawnienia są dostępni dla jej posiadaczy:

  1. zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. podejmowanie i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polscy
  3. podejmowania i odbywania studiów, kształcenia w szkole doktorskiej oraz innych for kształcenia i zachowuje przy tym prawo do ubiegania się o stypendia
  4. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych na terytorium Polski
  5. 37% obniżka na transporcie publicznym kolejowym i pociągowym.
  6. Bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.

Kliknij linki aby skontaktować się z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej w Twoim obecnym kraju o sprawie Karty Polaka:

Stany Zjednoczony

Irlandia

Wielka Brytania

Australia

Nowa Zelandia

Afryka Południowa

Kanada